"Kinderopvang BY Delana is de plek
voor uw kostbaarste bezit!"

Voorstellen

Mijn naam is Delana Pakaila-Lang geboren op 5 augustus 1972 in Arnhem. Ik ben gelukkig getrouwd met mijn jeugdliefde Willy Pakaila! Samen zijn wij de trotse ouders van onze tweeling Beau en Yentl (15 jaar) en Qjell (6 jaar).

Info

Kinderopvang BY Delana is een plek waar kinderen zich snel 'thuis' zullen voelen. Een veilige en vertrouwde plek waar zij liefdevol worden opgevangen in een warme, huiselijke sfeer met veel gezelligheid voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Een kleinschalige opvang (max. 6 kinderen) gesitueerd in een kindvriendelijke woonwijk, recht tegenover een groot grasveld en diverse speeltoestellen. Iedere dag is weer anders BY Delana Kinderopvang! Dat maakt het leuk en divers. We maken regelmatig uitstapjes (met stagiaire), knutselen, zingen, lezen boekjes, puzzelen, dansen, doen diverse spelletjes enz. en er is ruimte voor rust en regelmaat. Kinderopvang BY Delana vindt het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan! Een plek waar uw kind zich op zijn/haar tempo kan ontwikkelen. Waar spelenderwijs activiteiten worden aangeboden mbt zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Visie

Kinderopvang BY Delana vindt het belangrijk, dat kinderen in een gezellige en vooral positieve sfeer worden opgevangen, zodat zij zich veilig voelen en daardoor ruimte krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Voor kinderen is het belangrijk dat zij weten waar zij aan toe en waar de grenzen liggen en wat ze mogen verwachten van elkaar.


Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen krijgen de gelegenheid om een band op te bouwen met zijn/haar groepsgenoten. Het contact met andere kinderen stimuleert zijn/haar ontwikkeling. Ze leren samen spelen, delen, plezier maken en elkaar troosten. Respectvol met elkaar omgaan en omgaan met eigen en andermans emoties.


Verstandelijke ontwikkeling en taal

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen nieuwe dingen ontdekken. Zij willen veel weten en stellen vragen. Door het aanbieden van uitdagende spel-en ontwikkelingsmaterialen is er gelegenheid tot ontdekken en antwoorden te vinden. Samen boekjes lezen, vergroot de woordenschat en draagt ook bij aan het taalgevoel en taalbegrip. Tevens wordt de fantasie geprikkeld. Het concentratievermogen en luistervaardigheid wordt hiermee geoefend.


Lichamelijke ontwikkeling

Iedere dag lekker buiten spelen is niet alleen gezond, maar ook goed voor de grove motoriek zoals lopen, springen, fietsen, klimmen. Zakken vol duplo BY Delana Kinderopvang stimuleert de fijne motoriek. Evenals puzzelen en knutselen (thema) is wat we regelmatig doen.


Praktische info

Kinderopvang BY Delana voldoet aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden door de GGD en bezit alle diploma's die de Wet Kinderopvang kwaliteitseisen voorschrijft.

Als ouder heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Voor verdere info kunt u terecht op toeslagen.nl Kinderopvang BY Delana is aangesloten bij de volgende gastouderbureau's:

Kinderopvang BY Delana staat geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

leerbedrijf